Telefon: 18 471 07 57
Pytania prosimy kierować na adres:
Krynicki Uniwersytet Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku
 
 
 
 
 
Samorząd UTW
 1 / 1 
 
Członek Ewa Nieduziak
 
Przewodnicząca Rady Słuchaczy Iwona Milanicz-Pajor
 
Z-ca Przewodniczącej Stanisława Jarząb
 
 
 
 
Krynicki Uniwersytet Otwarty © 2022